Kişisel Verilerin İşlenmesi

YATIRIMCI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (YATSİAD) “ADAY ÜYE” KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kimlik verileri, mesleki deneyim bilgileri, eğitim verileri, iletişim verileri, imza, fotoğraf, anne baba adı, doğum yeri, üye olduğunuz dernek ve kuruluşlara ilişkin kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yatırımcı Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından, özet olarak işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

• Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Dernek üyeliğine kabul için zorunlu olan bilgilerin edinilmesi

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; bize referans olarak belirttiğiniz kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere (yurt içi-yetkili kurum ve kuruluşlar, ve yurt dışı-e-posta sunucuları, online görüşme uygulamaları (Whatsapp, Zoom, Skype, Telegram vb.), Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz dernek faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatta yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

d) İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi dernek adresimize ERLER MH. DUMLUPINAR BULVARI DEKOCİTY AVM NO:348-29 ETİMESGUT/ANKARA ya da [email protected] adresine yazılı başvuru ile iletebilirsiniz. YATSİAD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YATSİAD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aday Üye Rıza Formu

İNDİR

YENİ GALERİLER

28 / Mar
BASINDA BİZ
YATSİAD - Yatırımcı ve Sanayici İş İnsanları Derneği

Türkiye genelinde hizmet veren Yatırımcı ve Sanayici İş İnsanları Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Yatırımcı ve Sanayici İş İnsanları Derneği

Eskişehir yolu Dekocity AVM, Erler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 348 Kat: 1 Kapı No: 29
06200 Etimesgut / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.